Upplýsingar fyrir nýnema | Háskólinn á Hólum

Upplýsingar fyrir nýnema

Innritunargjöld vegna skólaársins 2020 - 2021 eru kr. 75.000 og eru óafturkræf.

Umsækjendur um grunnnám geta fylgst með framvindu umsóknar sinnar í samskiptagáttinnisem þeir stofna um leið og þeir senda inn umsókn(Athugið að lykilorð vegna umsóknar gildir ekki að Uglunni áfram , eftir innritun). 

Greiðsluseðill fyrir innritunargjöldum verður sendur í netbanka í júní. 
Nýnemar sem greiða innritunargjaldið á réttum tíma, munu fá 
notendanöfn og lykilorð send  um miðjan ágúst (með Íslandspósti, á lögheimili).

Kennsla á haustönn 2020 hefst kl. 9:00 mánudaginn 31. ágúst (nema hjá nemendum á 2. og 3. ári í Hestafræðideild; þeir mæti þriðjudaginn 1. september), og lýkur föstudaginn 18. desember, að undangengnum prófum.

Smellið hér yfirlit skólaársins 2020 - 2021, á pdf-sniði. (Birt með fyrirvara um ófyrirséðar breytingar).

Sjá einnig undir Skólaárinu.

Önninni er skipt í tvær álíka langar stuttannir, og einstök námskeið standa ýmist yfir hana alla, eða einungis aðra hvora stuttönnina.

Þeir nemendur sem eru í blönduðu námi („fjarnámi“) eru kallaðir heim að Hólum í staðbundnar lotur. Misjafnt er eftir námsleiðum hvenær þær eru.  Allir nýnemar geta þó reiknað með að námið á haustönn hefjist með staðbundinni lotu/nýnemadögum og að reiknað verði með að þeir hefji námið hér heima (nema um „eðlileg“ forföll sé að ræða). 

Ferðamáladeild - vikuyfirlit 2020 - 2021

Staðbundnar lotur (staðarlotur) í Ferðamáladeild haust 2020

Í diplómunámi í fiskeldisfræði eru öll námskeið kennd í stuttum lotum, eitt til tvö í senn.

Helstu dagsetningar í diplómunámi í fiskeldisfræði 2020 - 2021.

Nýnemum í Hestafræðideild er bent á að kynna sér búnaðarlista. Athygli er vakin á því að nemendum í Hestafræðideild er skylt að tryggja sig áður en kennsla hefst, en er í sjálfsvald sett hvort hestarnir eru tryggðir. Skólinn tekur enga ábyrgð á nemendahestunum.

Nemendagarðar Hólaskóla starfa sjálfstætt. Upplýsingar um þá er að finna undir liðnum þjónustu á Hólavefnum. Þeir staðnemar sem hyggja á búsetu á nemendagörðum, þurfa sjálfir að annast umsókn um slíkt og eyðublaðið er að finna á vefnum. Umsóknarfrestur rennur út þann 25. júní nk. Frekari upplýsingar eru veittar á þjónustuborði Hólaskóla, sími 455 6300 (thjonustubord@holar.is).

Fjarnemar sem þurfa á gistingu í staðbundnum lotum að halda þurfa að snúa sér til Ferðaþjónustunnar á Hólum, í síma 455 6333 (booking@holar.is).

Allir nemar Háskólans á Hólum fá úthlutað netfangi, og er ætlast til að þeir noti það í námi sínu við skólann. Sömu aðgangsupplýsingar gilda fyrir nemendaskrár- og kennslukerfi skólans, Ugluna. Í sumum tilfellum er fjarkennslukerfið Moodle notað til viðbótar. Á skólaárinu 2020 - 2021 verður unnið að innleiðingu Canvas sem kennslukerfis, til samræmis við aðra opinbera háskóla, og að þeirri innleiðingu lokinni mun verða stuðst við Canvas í öllum námskeiðum sem kennd eru við skólann.

Háskólinn á Hólum rekur ekki bóksölu, en yfirleitt látum við Bóksölu stúdenta og Heimkaup (vegna rafrænna bóka) vita um þær bækur sem ætlast er til að nemendur útvegi sér, sem og fjölda skráðra í viðkomandi námskeið. Einnig bendum við á erlendar netverslanir. Eitthvað af bókunum er fáanlegt á rafrænu sniði og fer þeim fjölgandi.

Þeir nemendur sem óska eftir að fá fyrra háskólanám metið að einhverju leyti, þurfa að gera það með bréfi (tölvupósti) til kennslusviðs (kennslusvid@holar.is). Einungis er unnt að fá heil námskeið metin, ekki einstaka hluta þeirra. Í bréfinu þarf að koma fram hvaða námskeið nemandinn óskar að fá fellt niður, ásamt lýsingu á því námskeiði sem hann hefur tekið annars staðar og telur samsvarandi. Miðað er við lágmarkseinkunnina 6,0 og námið þarf að hafa verið stundað innan síðustu 10 ára. Einnig þarf að fylgja staðfesting á hinu fyrra námi (hafi hún ekki þegar verið send með umsókninni um skólavist).

Nemendur eru hvattir til að kynna sér námsreglur skólans, á Hólavefnum.

Á meðan á skilatímabili einkunna stendur, sjá  starfsmenn Lánasjóðs íslenskra námsmanna um að sækja upplýsingar um fjölda lokinna eininga í nemendaskrárkerfi skólans (Ugluna). Þurfi nemendur á slíkum einingaskilum að halda utan þess tíma (t.d. á sumarönn eða eftir upptökupróf) þurfa þeir að óska eftir því við kennslusvið.

Sé eitthvað af framansögðu óljóst, er um að gera að beina
fyrirspurnum/athugasemdum til kennslusviðs, kennslusvid@holar.is eða sími 455 6319.

Gott að vita - hvert ber að snúa sér:

 • Ef lykilorð eða notandanafn glatast  - kennslusvið
 • Ef breyta þarf eða leiðrétta skráningu í námskeið – kennslusvið
 • Ef vandamál eru við innskráningu – tengd notendanöfnum eða lykilorðum – kerfisstjóri
 • Ef málið tengist Nemendagörðum/staðnemum –  (þjónustuborð
 • Ef  málið tengist gistingu fyrir fjarnema – Ferðaþjónustan
 • Ef biðja þarf um staðfestingu á skólavist – þjónustuborð
 • Ef athugasemd er við námsmat – er ávallt fyrsta skrefið að ræða við kennarann í viðkomandi námskeiði.
  Leysist málið ekki, má leita til kennslusviðs
 • Ef spurningar vakna varðandi annað tengt innra starfi einstakra námskeiða, svo sem skyldumætingu í staðbundna lotu hjá fjarnemum, eða verklega tíma hjá staðnemum – kennarinn í viðkomandi námskeiði. 
 • Ef málið tengist hesthúsum/hesthúsplássum - bústjóri
 • Ef málið tengist greiðslum, t.d. ef óska þarf eftir kvittun – gjaldkeri.
  Ath. þó að allir nemendur fá innheimtuseðil fyrir innritunargjöldum sendan á lögheimili,
  og greiðslustaðfesting á honum á að duga, ef málið snýst um kvittun fyrir þeim.
 • Ef skila þarf læknisvottorði vegna forfalla, fyrir nemendur eða hesta – kennslusvið
  (berist að öðru jöfnu innan fimm virkra daga). 
 • Ef málið tengist bókasafni – útlánum – þjónustuborð.
 
 
 
 
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is