BA í ferðamálafræði

BA-nám í ferðamálafræði er þriggja ára nám - 180 ECTS einingar.
Markmið námsins er að mennta fólk sem tekur virkan þátt í þróun ferðaþjónustu, getur haft frumkvæði að stofnun ferðaþjónustufyrirtækja og gegnt stjórnunarstörfum á þessu sviði.
Lögð er áhersla á að hafa hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi við uppbyggingu íslenskrar ferðaþjónustu.
Nemendur geta valið um að ljúka námi með BA ritgerð, BA verknámi eða völdum námskeiðum.
Námið veitir landvarðarréttindi í samstarfi við Umhverfisstofnun og býr nemendur undir að veita ferðamönnum leiðsögn. Námið er jafnframt undirbúningur fyrir rannsóknatengt framhaldsnám í ferðamálafræðum. 

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.