Diplóma í ferðamálafræði

Um er að ræða eins árs, 90 ECTS eininga starfsnám. Þar af er verknám 30 ECTS einingar. Markmið diplómanáms í ferðamálafræði er að undirbúa nemendur fyrir störf í ferðaþjónustu og frekara nám. Nemendur sem ljúka diplóma í ferðamálafræði geta að því loknu hafið nám á 2. ári BA náms í ferðamálafræði eða stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta við Háskólann á Hólum. Námið er byggt á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og er áhersla er lögð á ferðaþjónustu sem tengist menningu og náttúru.
Samhliða diplómagráðunni öðlast nemendur landvarðarréttindi í samstarfi við Umhverfisstofnun.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.