Ferðamáladeild

Nám í Ferðamáladeild opnar þér nýjar dyr og skapar tækifæri í atvinnulífi og til frekara náms hérlendis og erlendis.
Tengsl náms og atvinnulífs eru sterk. Fimm af sex námsleiðum deildarinnar bjóða upp á verknám, mikið er um heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir auk þess sem að gestakennarar koma víða að úr atvinnulífi og stoðkerfi greinarinnar. Á tveimur af námsleiðum deildarinnar geta nemendur hlotið landvarðarréttindi.
Í námi við Ferðamáladeild byggir þú upp sterkt tengslanet sem þú býrð að alla ævi og leggur þannig grunn að starfsferli að þínu vali.
Deildarstjóri Ferðamáladeildar er Ingibjörg Sigurðardóttir

Aðgangsviðmið fyrir Ferðamáladeild

Diplóma í viðburðastjórnun
Diplóma ferðamálafræði
BA í ferðamálafræði
BA í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta
MA í útivistarfræðum
MA í ferðamálafræðum

Skipulag skólastarfsins og staðarlotur hjá deildinni:
Kennsla haustannar hefst að jafnaði með nýnemadögum heima á Hólum.
Skólaárinu er skipt í þrjár annir; haustönn, vorönn og sumarönn. Námskeið spanna ýmist alla önnina eða hálfa önn, svokallaða stuttönn. Nemendur geta valið að vera í fullu námi eða að taka aðeins valin námskeið á hverri önn og dreifa náminu þannig á lengri tíma.
Allt nám deildarinnar, að frátöldu MA námi í útivistarfræðum, er fjarnám með staðbundnum lotum. Lotur eru oftast haldnar heima á Hólum. Í lotum fer fram fjölþætt verkefnavinna og vettvangsferðir auk kennslu sem erfitt er að framkvæma í gegnum netið.

Skóladagatal 2021-2022
Vikuskipan 2021 - 2022
Staðbundnar lotur, haustönn 2021
Reglur um mætingar í lotur