Diplómanám í fiskeldisfræði

Diplómunám í fiskeldisfræði er byggt upp af eins vetrar bóklegu og verklegu námi við Háskólann á Hólum (62 ECTS á haust- og vorönn) og 12 vikna (28 ECTS) verknámi. Námið samanstendur af tveggja til fjögurra vikna námskeiðum, sem boðið er upp á sem blandað nám, það er fjarnám með staðbundnum lotum. Nemendur þurfa reglulega að mæta heim að Hólum eða í Verið, í staðbundnar lotur, þ.e. í verklega hluta námsins. Nemendur geta valið um að taka öll námskeiðin hvert á fætur öðru, og ljúka þannig diplómunámi á einu ári, dreifa námskeiðunum á fleiri ár og ljúka diplómunámi á lengri tíma, eða sitja einstök námskeið.
Verknámið sækja nemendur í fiskeldisstöðvar að loknu bóklegu námi. Markmið diplómunáms í fiskeldi við Háskólann á Hólum er að mennta einstaklinga til þess að sinna fjölbreyttum störfum á sviði fiskeldis og fiskalíffræði. Að loknu námi eiga nemendur að geta tekið að sér sérhæfð störf í fiskeldisstöðvum. 

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.