Rektor

Embætti rektors við Háskólann á Hólum er laust til umsóknar.

Leitað er að framsýnum og metnaðarfullum leiðtoga í krefjandi og fjölbreytt starf rektors. Mikilvægt er að viðkomandi hafi brennandi áhuga á háskólamálum og skýra framtíðarsýn fyrir akademískt hlutverk skólans. Rektor er æðsti stjórnandi háskólans og talsmaður hans út á við.

Starfssvið:

• Ábyrgð á að skólastarfið sé í samræmi við lög, reglugerðir og önnur gildandi fyrirmæli á hverjum tíma.
• Stjórnun skólans, stefnumótunarvinna og umbótastarf.
• Daglegur rekstur, þ.m.t. áætlanagerð og kostnaðareftirlit.
• Samskipti við stjórnvöld og aðra samstarfsaðila.

Hæfniskröfur:

• Akademískt hæfi og þekking á rannsóknum og starfi háskóla.
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni.
• Reynsla af stefnumótunarvinnu og breytingastjórnun.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Hæfni til nýsköpunar og að hrinda breytingum í framkvæmd.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu er kostur.

Hæfni umsækjenda um embættið verður skoðuð í ljósi heildarmats á öllum ofangreindum þáttum með tilliti til þess hvernig þeir munu nýtast í starfinu.

Gert er ráð fyrir að ráðherra háskólamála skipi í embætti rektors til fimm ára frá og með 1. júní 2022 skv. tilnefningu háskólaráðs. Háskólaráð tilnefnir valnefnd sem metur hæfi umsækjenda.

Háskólinn á Hólum er elsta menntastofnun landsins. Við skólann er boðið upp á gæðanám á grunn- og framhaldsnámsstigi sem og öflugt rannsóknastarf. Háskólinn er miðstöð þekkingar á þremur fræðisviðum: hestafræði, ferðamálafræði og fiskeldis-, sjávar- og vatnalíffræði.

Við háskólann leggja um 250 einstaklingar stund á nám á ári hverju og starfsmenn eru um 50 talsins. Starfsstöðvar skólans eru tvær, að Hólum í Hjaltadal og á Sauðárkróki.

Nánari upplýsingar er að finna á www.holar.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu auk þess staðfest eintök af prófskírteinum.

Nánari upplýsingar veita Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn og Edda Matthíasdóttir, sviðsstjóri mannauðs, gæða og rekstrar hjá Háskólanum á Hólum (edda@holar.is).